top of page
Image by Tienko Dima

Earth is the source of Ecosystems, both biotic and abiotic.

ABOUT US:

Farmer's Pride International Investments operates as both a non-profit and a for-profit company depending on the country it is registered in, and uses the Social Enterprise concept  

Now with two HQs, the International Head Office in Botswana and the Research and Development HQ in the USA, FPI has grown from being a small youth farming group that formed itself into an Agriculture department in a Zimbabwean community-based organisation called the New Hope Foundation Zimbabwe in the year 2000, https://newhopezimbabwetrust.wixsite.com/nhz-trust  and  later became an international NGO called New Hope Foundation Global Network: https://nhfg-network.wixsite.com/nhfgn 

 

 In the year 2010, the current big dream then came to life when the Executive President and founder of FPI-I organized a skills and knowledge exchange project between several countries' Universities and other smaller NGOs that conducted a three days training of trainers workshops for 250 farmers from Zimbabwe's 10 provinces, the training included fieldwork as well as an HIV & AIDS awareness campaign amongst the farming communities.

In September 2015 the dream of making FPI a stand-alone organization came to life through its first pilot agriculture project in Eastern Cape, a province of the Republic of South Africa. In 2019, four years after its inception, FPI started agriculture projects in other countries as well as the exporting of its agro products to countries like China, the UK, France, and South America.

 

Today FPI has now grown from being a Zimbabwe-founded NGO to having a presence in +45 countries on 7 continents across the world and has moved its HQ to Botswana, with satellite HQs in the USA, and South Africa, this decision was taken in the year 2019, as it embarks on massive high-value crops farming activities' rollout across the world.

In year 2013 FPI-I Executive President and Founder Elfas Mcloud Zadzagomo Shangwa (Hunter) developed the Rural and Urban Agriculture Innovative Production Program (RUAIPP) and the 9-year agriculture strategy that unbundles the (RUAIPP)  with its primary focus being on rural and urban development bringing to life youth and women's economic empowerment activities that promote agrifood production. Operating in several countries, across 7 continents, FPI-I's strategy brings sustainable solutions to global food shortages, by promoting agri-food production activities through an African agribusiness model being implemented using an Agriculture Based Cluster model of Farming ABCs, this model is a cheaper and more affordable means of farming that brings life to rural and urban Agriculture using the power of Social Capital, networking farming communities. Cluster farming uses fewer resources for a more significant yield and brings huge incomes at harvest to farming communities, with this model, RUAIPP intends to set up Knowledge-based Agriculture initiatives in the form of field and on-farm skills schools that stand as knowledge exchange platforms, these are research-based scientific informed activities that bring agroecology systems to life in every rural and urban farming setup, this will bring about agriculture skills and integrates technologies, scientific, indigenous, and other kinds of approaches to inform evidence-based hunger and poverty alleviation solutions, as well as climate change mitigation and adaptation strategies that build sustainable food systems.

Rural and Urban Agricultuer Model
THE RUAIPP MODEL
About us
New Hope Foundation
RUAIPP DEEOPMENT
Sphere on Spiral Stairs

PRESENT IN:  + 45  COUNTRIES

Image by Charl Folscher

Biz gənclərin Kənd Təsərrüfatı dəyər zəncirində iştirak etdiyi bir dünya təsəvvür edirik.  kənd icmaları hamılıqla firavan və gözəldir.

Torpaqlar qeyri-adi dərəcədə sağlam və məhsuldardır.

İdarə olunan sistemlərimizdə biomüxtəliflik bol və çiçəklənir.  

Su, mineral və enerji dövrləri maksimum potensialı ilə işləyir.  

İcmalar yerli olaraq öz ehtiyaclarını təmin edə bilirlər və dünyanı qidalandırmaq artıq vacib məsələ deyil, gender, bərabərlik və bərabərliyə həssas yanaşır, yerli bilik innovasiyalarına hörmətlə yanaşır və onlara dəyər verir və insan hüquqlarını müdafiə edir.

Biz vətəndaşların öz həyat standartlarını yaxşılaşdırmaq üçün bərabər və kifayət qədər iqtisadi və sosial imkanlara malik olduğu və davamlı inkişaf üçün Kənd Təsərrüfatı Mikromaliyyələşdirilməsi vasitəsilə ölkələrinin ümumi inkişafına məhsuldar şəkildə töhfə verə bildiyi qlobal fermer icmaları yaratmaq üçün hökumətlər və digər inkişaf tərəfdaşları ilə işləyirik. və ədalətli qida sistemləri.

  

Torpağı qorumaq, biomüxtəlifliyi və yaşayış mühitini qorumaq, təhlükəsiz, sağlam qida istehsal etmək üçün texnologiyadan istifadəni təşviq edən və təkmilləşdirən hesabatlılığı və davamlı əkinçilik üsullarını dəstəkləmək, burada işçilərə hörmətlə yanaşıldığı, heyvanlara humanist münasibət göstərildiyi və canlı icmaların yaradıcılıq yolu ilə saxlandığı, çevik innovasiyalardan istifadə etməklə.

Core Values 2024 (1).png

Our work is guided and informed by research and development, traditional skills, knowledge, and our beliefs and commitments to Rural Development, Urban and Peri-urban Farming  Economic Empowerment, Community Centric, Inclusivity,  Financial and material Accountability, Courage, and above all respect for people's rights, peace, collaboration, Harmonyand the value of cultural diversity. 

Vision
Image by Magdalena Smolnicka

HOW DO WE PLAN TO ACHIEVE OUR MISSION?

Missiyamıza necə nail olmağı planlaşdırırıq?

​​

Bizim missiyamız kənd təsərrüfatı klasterlərinin və mikromaliyyə krediti vasitələrinin yaradılması yolu ilə qazanılacaqdır   bütün dünyada kənd təsərrüfatı və kənd yerlərinin inkişafı üçün bu, FPI-nin davamlı inkişafdakı məqsədlərinə çatmasına kömək edəcək, lakin bunun baş verməsi üçün aşağıdakılar mövcud olmalıdır:

  • Biz kifayət qədər olmalıdır fi maliyyə    texniki dəstək  eləcə də maliyyələşdirməni davam etdirəcək tərəfdaşlıqlar.  

  • Biz bütün layihə mərkəzlərində bol-bol yerə enmiş olmalıyıq;

  • Bizim bütün dünyada tədqiqat mərkəzlərimiz olmalıdır;

  • Texnoloji cəhətdən inkişaf etmiş iş yerlərimiz olmalıdır

  • Bizim təcrübəli və təcrübəli fasilitatorlarımız, Təqdimatçılarımız və Təlimçilərimiz, münbit, məhsuldar torpaq və bol təmiz su və hava ilə canlı laboratoriyalarımız olmalıdır.  ​

  • Biz yüksək keyfiyyətli texnoloji qabaqcıl tədris və tədqiqat obyektlərinə malik olmalıyıq;

  • Bizim yenilikçi, dəstəkləyici, hörmətli, qayğıkeş, motivasiyalı və yüksək ixtisaslı kadrlarımız olmalıdır;

  • Biz icmaların, sənayenin və digər maraqlı tərəflərin iştirakı və dəstəyinə malik olmalıyıq;

​​

 
bottom of page