top of page

Köməkçi Xidmətlər

Üzvümüzə və digər benefisiarlarımıza vahid paket təklif etmək üçün biz aşağıdakı fəaliyyətləri əlavə etdik:  Su, Sanitariya və Gigiyena (WASH), Cinsi və Reproduktiv Sağlamlıq və Hüquqlar (SRHR), Kənd Təsərrüfatında Uşaq Əməyi və Maliyyə Savadlılığı, bunlarla biz gənclərimizin Kənd Təsərrüfatı dəyər zəncirində iştirakını dəstəkləmək üçün vahid paket təklif edərdik, aşağıda daha ətraflı oxuyun.

Unutmayın, 2021-ci il Uşaq Əməyinin Aradan Qaldırılması üzrə Beynəlxalq İlidir!

Anchor 1
bottom of page